УСЛУГИ ЗА ЧЛЕНСТВО

АРБИТРАЖА

Во рамки на МСК, како институција чија примарна улога е да ги застапува и да ги заштити интересите на своите членови, постои постојан избран суд -Арбитража.

ИСТРАЖУВАЊЕ НА ПАЗАРОТ

Како полесно да ги разберете факторите кои влијаат на вашиот бизнис и да најдете нови можности за негово унапредување?

МСК БИЗНИС ЦЕНТРИ

Бизнис центрите работат кон унапредување на стопанството и економијата воопшто.

е-Асистент

Преку онлајн канцеларијата на центарот за асистирање и поддршка имате уникатна можност да се обратите на Вашиот е-Асистент за консултации и совети согласно Вашите потреби. 

ОРГАНИЗАЦИЈА НА НАСТАНИ

На Вашиот пат кон успехот ќе се соочите со многу предизвици затоа што тоа е составен дел на деловното работење.

ПРОМОЦИЈА И МАРКЕТИНГ

Барате иновативен начин за зголемување на вредноста на Вашиот бренд. Дознајте повеќе од нашите маркетинг решенија.