ЕДУКАЦИЈА И ИНФОРМИРАЊЕ

Македонска Стопанска Комора ги подржува македонските компании, преку обуки, проекти за пенетрација на пазарот како и преку стратешки, правни, корпоративни консултантски услуги.

 

Обуки и информации
Организација на конференции и работилници
Организација на настани (јазик, култура, менаџмент) 
Договори меѓу македонските и интернационалните универзитети
Објавување на студии и истражувачки проекти