БИЗНИС РЕШЕНИЈА

Македонската Стопанска Комора преку своите канцеларии во низ републиката и странство има за цел да се промовираат економските, политичките и културните иницијативи од Македонија и нудат бизнис решенија за компаниите членови.

Особено, Комората има за цел да се зголеми размената на идеи, поединци, стоки, услуги и капитал на национално но и глобално ниво. Комората ги подржува македонските компании, преку обуки, проекти за пенетрација на пазарот како и преку стратешки, правни, корпоративни консултантски услуги.

Бизнис решенија
Анализи на пазарот
Стратешки консалтинг
Имплементација на проектот
Управување со бизнисот
Увоз / извоз