МСК БИЗНИС ЦЕНТРИ

Бизнис центрите работат кон унапредување на стопанството и економијата воопшто.